CONTESNET

Participem en la creació d'un conte col·laboratiu

El projecte Contesnet consisteix en l’elaboració de manera col·laborativa de diferents contes entre diferents escoles. Els contes segueixen una estructura d’arbre molt simple.  Cada conte té una introducció, dos nusos i dos desenllaços possibles.  Cada una de les parts és elaborada per una escola diferent de manera que, al final, intervenen 7 escoles en el desenvolupament de cada un dels contes.

 

El conte el comença una escola, el continuen dues més i, a partir d’aquí s’elaboraran els dos possibles finals per dues escoles diferents.  Cada part del conte va acompanyada d’una imatge que servirà d’icona per accedir al conte.  Per altra banda, cada un dels finals va introduït per una pregunta que ajudarà a que un cop acabada la lectura del nus del conte, l’alumne lector pugui decidir quin és el final que vol llegir segons els seus gustos i preferències.

 

El projecte permet  poder fer un seguiment del conte simultani a la seva elaboració per totes les escoles que participen en la creació dels diferents contes i la creació d’una biblioteca de contes, on any rere any aniran incorporant-se els contes nous. El format d’aquesta biblioteca és un Google Site, una aplicació senzilla que permet a cada mestre/a publicar el capítol que ha dut a terme la seva classe.

 

Els contes d’aquest curs estan en procés, però si voleu veure la biblioteca de contes dels darrers anys, podeu entrar al site del projecte

Google site CONTESNET.

 

Un cop s’hagin acabat els contes, per mantenir la continuïtat i la implicació en el projecte per part dels alumnes i per a potenciar la lectura dels contes, els alumnes fan algun petit enregistrament sobre el conte en què han participat on apareguin elements de dramatització, interpretació, explicació, lectura,… del conte complet (tenint en compte el nus i desenllaç que hagin escollit o més els hagi agradat).

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org