SOM SOLC

Descobrir Aprendre Créixer

COM NEIX L'ESCOLA SOLC?

L’Escola Solc fou pionera en aquest país en recollir, a finals dels anys setanta, el llegat de la tradició de l’escola de la República, una escola catalana, moderna, coeducadora, laica, compromesa, al servei del país. Una escola que ensenyava a pensar i que posava l’alumne en el centre del sistema educatiu. Era també una escola que dignificava i reconeixia socialment el paper dels mestres.

 

Era el juliol de 1979 quan es constituïa la cooperativa de mestres, pares i mares d’Escola Solc i, el setembre del mateix any, s’inaugurà l’escola a l’Avinguda Vallvidrera, 71.

 

L’Escola Solc fou membre del CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana), organització d’unes vuitanta escoles creades durant el franquisme com a cooperatives al voltant de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Foren pioneres en la recuperació de l’ús del català a l’escola i de la tradició pedagògica d’escola activa, alhora que nucli originari dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, estesos posteriorment arreu d’Espanya i que inspiraren la reforma del sistema educatiu del 1990.

PER QUÈ TRIAR SOLC?

L’escola ha de ser un lloc privilegiat d’aprenentatge i de creixement personal. Un lloc on aprenem junts, perquè no pot ser d’altra manera, perquè sempre aprenem amb la interacció amb els altres. I hi aprenem tots: nens i nenes, joves i mestres, perquè els mestres també aprenem ensenyant… Un lloc on aprenem a viure amb els altres i a posar en joc tots els valors que ens fan viure en comunitat, perquè la funció socialitzadora de l’escola és importantíssima. Un lloc on no només es prepari per a la vida, sinó que sigui la vida mateixa i que, per tan,t tot el que es faci tingui sentit i interès en el present.
Francina Martí, presidenta Rosa Sensat

 

L’Escola Solc és una escola catalana, cooperativa, innovadora, oberta al món, activa i de qualitat. 
Prioritzem l’autonomia personal,  la reflexió i l’anàlisi crítica i continuada, els espais com a tercer educador (juntament amb els adults i els iguals), la sensibilitat artística, l’educació emocional, el coneixement de les llengües estrangeres i la defensa dels valors de la democràcia.
I tot garantint una atenció escrupolosament personalitzada a la diversitat.
En voleu saber més?

PROFESSORS I PAS

ANYS

FAMÍLIES

ALUMNES

EL NOSTRE VALOR AFEGIT

La nostra identitat

L’Escola Solc, fundada el 1979 i organitzada com una cooperativa de mestres, pares i mares, és una escola...

Llegir més

Educació en el llenguatge audiovisual

És impossible ignorar el paper que els mitjans de comunicació, i especialment la televisió, poden desenvolupar dins l’educació i, sobretot,...

Llegir més

Educació emocional

Aprenem a identificar i conèixer les diferents emocions, les pròpies i les dels altres.

Llegir més

Tractament de les llengües

Alumnes competents en el bon ús de la llengua anglesa i francesa.

Llegir més

Recerca i experimentació

Treballem la recerca en comunicació, ciències, matemàtiques i emprenedoria.

Llegir més

Eix artístic

L'Educació Visual i Plàstica I la Música són les matèries que ens permeten descobrir el nostre món interior. Un mitjà d'expressió i comunicació en llibertat amb què crearem el món del futur.

Llegir més

Tractament de les TIC i les TAC

L'Escola Solc és membre fundador de la Fundació Tr@ms, garantia d'innovació en l'ús de les noves tecnologies.

Llegir més

L'alimentació dels nostres fills i filles

Cuinem diàriament a l'escola donant productes de qualitat i de proximitat, per tal d'oferir un menú variat, nutritiu i equilibrat.

Llegir més

Escola inclusiva

Per a nosaltres, construir una escola inclusiva és donar resposta a la diversitat present a les aules, donar respostes a les necessitats de cadascú.

Llegir més

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org