RECERCA I EXPERIMENTACIÓ

Fomentem la creació i anàlisi de coneixement nou

A l’Escola considerem bàsica la recerca en els diferents camps de l’aprenentatge dels alumnes. Els àmbits on es treballa la recerca com a tal són la comunicació audiovisual i les ciències, ambdós a l’educació secundària.

 

A 4t d’ESO, els alumnes realitzen un treball de recerca sobre la comunicació, amb aquest esquema principal:

A 3r d’ESO, participem cada any a la Mostra de Recerca Científica a l’ESO, organitzada per la Fundació Trams.

 

Els alumnes de la matèria Lab Practices es reparteixen en grups de 3-4 persones i escullen la seva pròpia recerca, que pot ser de l’àmbit que ells vulguin: química, física, estadística o purament una curiositat sociològica o d’interès general.

 

En la darrera edició de la mostra vam exposar les següents recerques:

  • Factors que condicionen la velocitat d’evaporació
  • Factors que condicionen l’efervescència
  • Quantitat de sals en l’evaporació
  • Quantitat de sucre als refrescos i d’altres begudes
  • Quantitat de substàncies a les cigarretes
  • La proximitat d’algú comporta errades tipogràfiques?

Us mostrem els vídeos emesos per Empordà TV i el Centre Escolar Empordà, organitzador de la Mostra del Curs 2014-2015.

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org