TRACTAMENT DE LES TIC I LES TAC

La tecnologia, la informàtica, la programació, la robòtica…, són conceptes que estan ja implícits a les vides dels nostres alumnes, fins i tot dels que comencen a Educació Infantil.

 

Dins l’àmbit de la formació docent, a l’Escola Solc hem impulsat de forma preferent i continuada  la utilització de les noves tecnologies, a mesura que aquestes es desenvolupen, perquè creiem important que els alumnes arribin a assolir els elements bàsics que conformen l’actual societat: el domini del camp visual i l’accés a la informació i el seu tractament.

 

Així doncs, per tal d’aconseguir-ho, s’impulsen els següents eixos educatius:

A l’escola treballem la formació continua del professorat, per tal d’adaptar-nos, igual que ho fen els alumnes i la societat, a les noves tecnologies. Integrem la utilització de les TIC a totes les matèries, no només a la informàtica. Entenem que és manera més adequada per a aconseguir un aprenentatge més diversificat i, en definitiva, més complet.

 

Totes les aules d’educació infantil, primària i secundària tenen pissarra digital interactiva. L’escola disposa d’una aula mòbil d’iPad per a 35 alumnes i una altra d’ordinadors portàtils per a 30 alumnes. A més, disposem d’una alumna d’informàtica amb 30 ordinadors portàtils.

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org