TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

Bona competència global en l'ús de les llengües estrangeres.

Cambridge Foundation

Conveni amb la Fundació Cambridge que possibilita la implementació de la seva metodologia a l'escola i que permet l'obtenció de titulació oficial al nostre alumnat: Movers, Flyers, PET, First Certificate.

Programa PILE

Pla Integrat de Llengües Eestrangeres: consisteix en fer possible que l'anglès sigui llengua vehicular d'algunes matèries (Art i Chemistry), de 6è de Primària fins a 4t d'ESO.

Des de P3

Ensenyament de la llengua anglesa des de P3.

Desdoblament

Classes d'anglès en grups reduïts, des de 3r de Primària fins a 4t d'ESO.

Competències bàsiques

Assoliment de les Competències Bàsiques del Departament, a les etapes de Primària i Secundària, amb resultats per damunt la mitjana de Catalunya, dins la franja mitja-alta.

Speaking

Classes de conversa per parelles o en petits grups amb una auxiliar nativa.

Lleure en anglès

Colònies de 1r i 2n d'ESO en anglès.

Col·laboracions

Projectes en conveni amb la Fundació Tàpies desenvolupats en anglès.

Acollida

Programa de possibilitat d'acolliment lingüístic d'alumnes nord-americans a 3r i 4t d'ESO.

Extraescolar

Cursos extraescolars d'anglès organitzats per l'AMPA de l'Escola.

English & Summer

Programa de viatges d'estudi, durant l'estiu, per a la millora de la llengua anglesa, a Irlanda, Anglaterra o els Estats Units, de 2n a 4t d'ESO, supervisats per l'Escola.

La llengua francesa s'imparteix a partir de l'Educació Secundària. De 1r a 3r d'ESO és una matèria optativa trimestral. A 4t d'ESO és una matèria anual, amb 3 hores setmanals.

Els grups de Francès també són reduïts i, per tant, possibiliten el treball més proper, el treball col·laboratiu, les exposicions orals a classe, etc. A principis de 2016 anirem al teatre a veure una obra en francès.

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org