PROJECTES D'INNOVACIÓ

ELS PROJECTES INTERDISCIPLINARIS TRANSVERSALS I D'ETAPA

Una de les idees-força del nostre projecte educatiu consisteix en entendre que el coneixement no queda mai dipositat en compartiments estancs sinó que circula, forma part d’un procés dinàmic i fluid. Per això, tot i haver de seguir les rigideses de la programació i de les assignatures, sovint tirem endavant projectes interdisciplinaris, motivadors, que sensibilitzen i que, a més, cobreixen aspectes importants per a la formació dels nens i nenes, dels nois i noies de l’escola. Es tracta de projectes que representen una mena de batzegada o sacsejada per treballar i reflexionar sobre qüestions estratègiques per a l’aprenentatge i la formació com a persones del nostre alumnat.

 

Estar atents a les propostes que, des de fora, se’ns fan als centres educatius, és convenient i recomanable. Però encara ho és més que la pròpia escola pugui elaborar i construir els seus propis projectes, les seves pròpies propostes didàctiques, que innovi des de dins, primer perquè el professorat de l’Escola Solc és capaç de fer-ho amb plena solvència i qualitat, i després perquè aquestes propostes estaran plantejades no de manera genèrica, sinó pensant específicament en les característiques i necessitats de l’alumnat del nostre centre.

 

Durant la realització del projecte interdisciplinari, l’alumnat investiga i busca informació para a passar després a estructurar-la i plasmar-la de la forma més adequada.

 

Actualment, la majoria de projectes interdisciplinaris que es porten a terme en els centres educatius són bicompetencials, ja que treballen la competència comunicativa i la competència del tractament de informació. Des de l’Escola Solc, però, hem procurat que els projectes transversal dels darrers anys (Crisi, alimentació, coeducació, oralitat, educació emocional…) tinguessin com a objectiu principal el desplegament del màxim de competències al llarg del seu desenvolupament. Aquesta riquesa competència és possible perquè incorporem en els projectes alguns components clau com ara el fet de plantejar situacions-problema que cal resoldre o aclarir, incentivar la participació, posar en pràctica una avaluació contínua i dinàmica que portin l’alumnat a dissenyar i concretar accions de solució a les qüestions plantejades.

 

Aquesta voluntat d’incorporar el màxim nombre de competències bàsiques als projectes ajuda els nois i noies a construir una identitat sòlida que els serveixi per ser persones competents, tornant al sentit inicial de la paraula competent, al significat que tenia en el món grec clàssic, és a dir “una qualitat de la personalitat permanent que és valuosa per a la comunitat on pertany”.

Projectes per etapa

Infantil
Primària
Secundària

Projectes Fundació Trams

iM’endevines
Tic Tac, estic amagat
Contes.net
Correu Cicle Mitjà (properament)
Fem Xarxes amb Mr. Ethics (properament)
Problemàtiques (properament)
Little Contes (properament)
Literactua! (properament)
Videotrams (properament)
Tramscriure (properament)

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org