Escola Solc

Projecte EduCAC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, està presentant al llarg dels cursos 2017-18 i 2018-19 el projecte eduCAC, un programa d’educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals.

EduCAC té la voluntat de proporcionar, fonamentalment a les escoles, però també a les famílies, recursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació.

L’Escola Solc, que ha estat en la gènesi del projecte (escola pilot), és un dels quatre centres de tot el país que durant aquest curs posaran en pràctica alguns dels materials per fer-ne l’oportuna valoració.

 

 

Els objectius principals del projecte són:

 • Potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual i impulsar-ne bons hàbits en el consum dels infants i joves, a través d’eines i activitats per a la comunitat educativa.
 • Fomentar els coneixements i les habilitats de comprensió que permeten a les persones utilitzar els mitjans amb eficàcia i seguretat.
 • Posicionar el CAC com a una institució referent en el foment del coneixement dels llenguatges audiovisuals i la formació de ciutadans i ciutadanes crítics en el consum dels seus continguts.

Dintre del web d’eduCAC es pot accedir a:

 1. Materials didàctics per al professorat, amb recursos pedagògics sobre els mitjans de comunicació i el llenguatge audiovisual i formació/informació sobre activitats i projectes relacionats;
 2. Continguts i propostes per a les famílies relacionades amb el consum dels audiovisuals i per mitjà d’internet entre infants i adolescents;
 3. Els recursos per treballar l’educació en comunicació audiovisual estan integrats per:
  • 12 unitats didàctiques per fomentar l’anàlisi crítica dels mitjans, centrades en informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques amb internet;
  • 3 itineraris transversals adjacents per treballar els valors (un per cada trimestre);
  • 4 projectes d’aula per posar en pràctica els coneixements apresos;
  • 4 mòduls instrumentals de suport, per aportar eines en el procés de dur a terme activitats pràctiques al professorat que ho necessiti, i formació per a professorat i altres activitats.

 

Si cliqueu aquí, veureu en imatges què és l’eduCAC.

I cliqueu també aquí per veure una producció pròpia de la nostra escola!

 

 

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org