ORALITAT

Comuniquem-nos amb fluïdesa

Ser competent en la comprensió de textos orals suposa ser capaç d’escoltar i comprendre informacions orals en situacions comunicatives conegudes de diferents àmbits i amb registres de formalitat diversa, així com ser capaç de desplegar estratègies de comprensió oral per obtenir i integrar la informació i valorar-la.

 

Perquè l’alumne/a comprengui un text oral (que és la fase prèvia a una expressió oral), el mestre/a ha de facilitar que posi en joc els seus coneixements previs i que, a partir d’aquests coneixements i del missatge rebut, en faci les deduccions necessàries i relacioni i integri la informació del text oral.

 

L’alumne/a també ha de poder emetre una opinió i valorar el text que ha escoltat. Aplicant aquests procediments obtindrà els nivells de comprensió necessaris: literal, interpretatiu i crític o valoratiu.

 

Quines activitats ha de treballar i practicar el mestre/a per desenvolupar la comprensió oral?

 • Escoltar relats i després respondre preguntes de diferents nivells de comprensió.
 • Seguir instruccions verbals (p.ex.: escoltar i seguir les normes de classe, interpretar les instruccions d’un joc, d’un treball manual…).
 • Seleccionar i apuntar allò que cregui important d’una exposició oral (escolta activa).
 • Jugar a jocs de memòria.
 • Escoltar i dibuixar (visualitzacions).
 • Identificar errors o mentides.
 • Anticipar el contingut. El docent o un company/a pot començar una història que ha de continuar amb coherència un altre company/a.
 • Organitzar debats, representacions, produccions audiovisuals, exposicions…

 

Al final de l’escolaritat obligatòria, l’alumnat ha de ser capaç de:

 • Expressar-se de forma fluïda en públic, amb un vocabulari ric i amb coherència.
 • Aprendre a preparar-se les intervencions davant d’un públic o d’una càmera.
 • Vèncer la timidesa, o superar-la a cada intervenció.
 • Elaborar textos orals descriptius, explicatius, teatrals, poètics…
 • Vocalitzar adequadament el seu discurs.
 • Acompanyar i treballar el llenguatge no verbal que acompanya l’exposició (actitud, postura, gestos, expressió de la cara i el cos…).

 

Des de totes les etapes de l’Escola (Infantil, Primària i Secundària), i des de totes les àrees de coneixement, cal establir noves estratègies i noves activitats per potenciar l’expressió oral, però principalment caldrà avançar en la Competència oral des de les àrees de Llengua (Català, Castellà i Anglès).

 

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org