LA NOSTRA IDENTITAT

El nostre caràcter

L’Escola Solc, fundada el 1979 i organitzada com una cooperativa de mestres, pares i mares, és una escola activa i té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat de l’alumnat, tenint en compte els aspectes físics, psicoafectius i socials. Recull la tradició de l’escola catalana republicana basada en la innovació educativa i oberta a les teories educatives actives i progressistes.

 

L’Escola Solc és un centre laic, amb un profund respecte per la llibertat de l’alumnat, del professorat i dels pares i mares. L’Escola assumeix la realitat sociocultural de Catalunya i el compromís de servei al poble i a la seva llengua, la llengua catalana, que és expressió concreta de la identitat del centre.

 

L’Escola Solc s’identifica, en la seva pràctica, amb els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans i expressa la seva voluntat de col·laborar en la construcció d’una societat profundament lliure i democràtica.

 

L´Escola Solc considera imprescindible la participació, col·laboració i suport dels pares i mares per assolir-ne els objectius pedagògics.

 

L’Escola Solc defuig qualsevol mena de discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat oberta, on tothom té el dret de dialogar, escoltar i ser escoltat, i on tots i totes els que participen se’n senten coresponsables.
L’objectiu fonamental de l’educació de l’alumnat al llarg de la seva estada a l’Escola Solc és la formació integral com a persones en una societat democràtica.

 

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org