EIXOS EDUCATIUS

Reptes de futur

Educar com a tasca comuna. El model cooperatiu de la nostra escola potencia l’educació compartida, alhora que crea un clima de confiança i accessible, allunyat de burocràcies i encotillaments. La comunicació amb les famílies, per tant, és constant, natural i intensa.

Educar en els valors del respecte a la dignitat humana, de la solidaritat activa i de l’aprofundiment en la Declaració Universal dels Drets Humans. Els serveis comunitaris de la nostra escola han merescut el Premi de Civisme del Departament de Benestar i Família de la Generalitat. L’Escola Solc se sent obligada, a més, a promoure totes aquelles actuacions que considerin la diversitat de la nostra societat actual i del nostre alumnat com un enriquiment a preservar i a valorar de manera positiva.

IMG_0534

Treball en equip i cooperatiu és una constant en el dia a dia dels infants i adolescents de la nostra escola. Tot i tenir els seus propis espais i dinàmiques, els nens i nenes, els nois i noies comparteixen periòdicament activitats, festes, tallers o projectes que permeten la interacció, l’ajut i la col·laboració entre ells.

Eixos educatius_1

L’Alfabetització múltiple de l’alumnat contempla l’alfabetització en el llenguatge oral i escrit però també  altres formes de comunicació com l’artística, musical o audiovisual. L’Escola Solc en tots els seus nivells educatius des de l’Educació Infantil, l’Educació Primària o la Secundària desenvolupa programes d’innovació educativa que permet que l’alumnat conegui els nous llenguatges i les noves gramàtiques de la comunicació, pugui expressar-se a través de produccions escolars creatives i disposi de les eines necessàries per aconseguir una consciència i una metodologia crítiques en les seves relacions amb el món comunicatiu. L’anàlisi de l’esfera mediàtica,  els bons usos a les xarxes socials o l’ètica a Internet constitueixen elements prioritaris del treball del nostre alumnat. L’Escola Solc promou la comprensió crítica del fenomen de la comunicació entre la ciutadania, element clau en la configuració de les seves opinions, posicions crítiques i morals, així com la seva visió de la realitat.

Compromís amb la llengua i cultura catalanes i en la defensa d’una catalanitat oberta al món, i amb el procés de dignificació i reconeixement de la personalitat nacional catalana. En el món global en què vivim, el coneixement de llengües ens obre portes i ens enriqueix. Volem que, en acabar els seus estudis obligatoris, el nostre alumnat sigui, com a mínim, trilingüe. Això vol dir que sigui competent en català, castellà i anglès.

IMG_8268

Destreses tecnològiques. La nostra escola potencia l’ús de les tecnologies aplicades a l’educació per tal de millorar els processos d’ensenyament, com ara l’aprenentatge de la lectoescriptura a l’educació infantil amb pissarres digitals interactives, la geolocalització o la robòtica.

IMG-20151111-WA0012

Anglès. Mitjançant la partició de grups-classe a l’hora d’anglès, el reforçament de l’anglès oral a través d’auxiliars de conversa, el projecte PILE que consisteix en impartir diferents matèries en anglès, el desplegament de la metodologia Cambridge o la realització de colònies en anglès o d’estades a Irlanda i Anglaterra, els nois i noies de l’escola quan finalitzen l’escolaritat obligatòria posseeixen un nivell d’excel·lència en llengua anglesa tal i com demostren any rere any els resultats de les competències bàsiques de 4t d’ESO.

Interdisciplinarietat. Si el coneixement se situa en un compartiment estanc s’empobreix, la nostra opció és treballar per eixos transversals i d’una manera interdisciplinària, que faci transcendir les dinàmiques tradicionals i que prepari el nostre alumnat per al segle on viuen.

Recerca. L’Escola Solc té la voluntat d’impulsar en el nostre alumnat una mentalitat de recerca constant en el àmbit científic en un sentit ampli, que motivi i expliqui el sentit i la importància de la investigació i la creativitat.

Imagen 039_mod

Arts: La potenciació de la música, de la dansa, de les arts plàstiques doten els nens i nenes de sensibilitat, de gust i creativitat i els ajuden a treballar en equip des de ben petits.

MACBASOLC

Orientació escolar. L’escolaritat obligatòria s’acaba als setze anys però l’Escola Solc, a través de diferents acords amb centres de batxillerat, garanteix una continuïtat en el camí professional i realitza un seguiment dels nois i noies fins i tot quan ja no són alumnes de l’escola. D’altra banda, el desplegament d’un programa d’orientació escolar a Secundària per a l’alumnat i les famílies contribueix a aclarir i assessorar en la trajectòria cap a estudis superiors.

Espais creatius per a l’aprenentatge. Resulta indispensable superar el model arquitectònic tradicional de l’escola. Cal, per exemple, sortir al pati en qualsevol moment del dia, i que el pati sigui un espai per a la formació. Els nens i nenes, els nois i noies necessiten espai i moviment i saben diferenciar molt bé si toca jugar o treballar. Però també hi ha altres espais alternatius a l’aula tradicional, com ara les biblioteques, les terrasses, els vestíbuls, el menjador, l’hort, sales polivalents, espais propers a l’escola… que trenquen amb la rutina i estimulen l’aprenentatge.

20140404_142201

Educació física. Salut, socialització i valors. L’escola planteja l’educació física dels seus alumnes com una manera sistemàtica de formar els nens i nenes a través del seu cos, del moviment, de l’espai i del ritme.

Alimentació sana i completa. Els nens i nenes de l’escola reben una alimentació (dinar i berenar) que reuneix grans garanties dietètiques i ecològiques. El nostre menjador és també un espai per a l’aprenentatge, per educar en els bons hàbits alimentaris i per lluitar, per exemple, contra l’obesitat, l’anorèxia o la bulímia.

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org