Llenguatge Audiovisual i Comunicacíó

Eduquem els nostres alumnes

Des dels seus inicis, cap allà l’any 1979, l’Escola Solc ha tingut una especial sensibilitat per intentar ensenyar a saber llegir, desxifrar i crear imatges. Cada curs, des de l’Educació Infantil fins al segon cicle de Secundària Obligatòria, es porten a terme diverses activitats sobre cinema, publicitat o televisió.

 

És impossible ignorar el paper que els mitjans de comunicació, i especialment la televisió, poden desenvolupar dins l’educació i, sobretot, és impossible no veure el rol que té en el procés de formació dels nens i nenes, dels nois i noies.

 

L’Educació Audiovisual, l’Educació en Comunicació, en general, dota els alumnes d’uns principis ètics i d’una capacitat reflexiva davant els mitjans de comunicació; forma aquests alumnes en els nous llenguatges i habilitats comunicatives i posseeix unes virtuts educatives de primer ordre: ajuda a desenvolupar la capacitat de treballar de forma estructurada i les habilitats expressives, visuals i espacials de l’alumnat.

 

Trobareu més informació als projectes següents:

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org