EDUCACIÓ EMOCIONAL

Una eina clau per al creixement les persones

L’Educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per a això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions a fi de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social.

 

L’Educació emocional ha de ser present al llarg de tot el currículum acadèmic i en la formació permanent al llarg de tota la vida. Sempre es poden produir conflictes que afecten l’estat emocional i que requereixen una atenció psicopedagògica.

 

La Competència emocional està en funció de les experiències vitals que un ha tingut, entre les quals hi ha les relacions familiars, amb els companys, escolars, etc. Educant les emocions plantegem la possibilitat de potenciar la Competència emocional de forma sistemàtica mitjançant processos educatius.

 

L’Educació emocional suposa passar de l’educació afectiva a l’educació de l’afecte. Es tracta d’educar l’afecte, és a dir, d’impartir coneixements teòrics i pràctics sobre les emocions.

 • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
 • Identificar les emocions dels altres.
 • Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.
 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
 • Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives.
 • Desenvolupar una major competència emocional.
 • Desenvolupar l’habilitat d’automotivar.
 • Adoptar una actitud positiva davant la vida.
 • Aprendre a fluir.
 • Desenvolupar la capacitat per controlar l’estrès, l’ansietat i els estats depressius.
 • Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu.
 • Potenciar la capacitat per ser feliç.
 • Desenvolupar el sentit de l’humor.
 • Desenvolupar la resistència a la frustració.
 • Augment de les habilitats socials i de les relacions interpersonals satisfactòries.
 • Disminució de pensaments autodestructius, millora de l’autoestima.
 • Disminució en l’índex de violència i agressions. Menor conducta antisocial o socialment desordenada.
 • Menor nombre d’expulsions de classe.
 • Millora del rendiment acadèmic.
 • Disminució en la iniciació al consum de drogues (alcohol, tabac, drogues il·legals).
 • Millor adaptació escolar, social i familiar.
 • Disminució de la tristesa i simptomatologia depressiva.
 • Disminució de l’ansietat i l’estrès.
 • Disminució dels desordres relacionats amb el menjar (anorèxia, bulímia).

Actuacions a l'escola per assolir aquests objectius i efectes resultants?

 • Formació continuada del Claustre de professors per esdevenir una EEI (Escola Emocionalment Intel·ligent – Títol Internacional atorgat per la UB).
 • Assemblees, reunions, taules per expressar emocions.
 • Tutories personalitzades i de grup.
 • Activitats
 • Projectes transversals de tota l’escola, d’etapa, de cicle, de curs relacionats amb l’educació en valors.
 • Actuacions diverses: protocols de detecció de bullying, activitats dirigides per professionals a l’aula (psicòlegs, psicopedagogs, educadors…), mètodes de concentració diversa (kinesiologia, relaxació a l’aula, ioga, mindfullness…).
 • Visionat de vídeos, documentals, pel·lícules per a l’anàlisi, debat, reflexions, treballs, crítiques des de l’objectivitat…
 • Xerrades a pares i mares.
 • … i tot allò que ens vingui marcat per l’actualitat i per al dia a dia (Projecte Refugiats, Dia de la Pau i la No-violència, Projecte de Coeducació i contra la Violència de Gènere, etc.).

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org