BINDING

Millorem les habilitats lectores

Binding (lligadures) és un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona l’objectiu del qual és desenvolupar eines per a l’adquisició i la millora de les habilitats lectores. Es tracta d’una intervenció enfocada a persones amb dificultats lectores i dissenyada especialment per a nens i nenes. Tenim com a missió no deixar cap nen/a enrere en la lectura, ja que aquesta és una capacitat bàsica de la comunicació humana i del creixement personal.

 

El Binding funciona a base d’exemples i repeticions per entrenar la capacitat lectora. Serveix tant per a la dislèxia com per a altres dificultats a l’hora de llegir. Es tracta de «jugar amb les paraules i les lletres» en comptes de posar «tanta lletra i tant de cos». Realment veus els canvis d’un dia per l’altre, i és molt emocionant, perquè veus com ells també s’emocionen quan els surt una cosa que el dia anterior no els sortia.

 

El treball intens es realitza a 1r de Primària amb sessions de 30 minuts i integrat en la Competència de Llengua Catalana. Els alumnes amb més dificultats reben un reforç de manera individual i també treballen els temes a casa seguint un programa informàtic. El més important és que cap alumne es quedi enrere. La finalitat és aconseguir fluïdesa, però alhora comprendre el text.

 

També es fan proves a tot l’alumnat de l’escola i, en els casos que calgui, s’estableix una programació personalitzada per a cada nen/a. El 95% dels alumnes que han posat en pràctica el Binding han superat significativament els problemes de lectura.

 

Mitjançant la creació, el desenvolupament i l’aplicació de la metodologia Binding, reduïm el baix rendiment escolar dels nostres nens i nenes.

 

Binding som un equip interdisciplinari que inclou  psicòlegs, logopedes, matemàtics, físics i informàtics i que treballa cada dia per garantir una intervenció ajustada a les necessitats específiques de cada nen i nena.

 

Per aconseguir-ho duem a terme investigacions en el camp de la psicologia i la neurociència, i millorem i creem nous materials d’intervenció i algoritmes matemàtics per tal de realitzar una intervenció eficaç i eficient i disposar, d’aquesta manera, d’un tractament pioner en l’àmbit dels trastorns d’aprenentatge.

 

El projecte Binding no té ànim de lucre, i destina tots els recursos que es generen en el mateix projecte a produir i desenvolupar estudis científics i noves investigacions, a la millora constant dels nostres materials i a una obra social creixent que estem duent a terme per poder fer arribar el tractament a tothom que el necessiti.

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org