AMPA SOLC

Un projecte comú

L’Ampa Escola Solc és un grup de mares i pares de l’escola que amb la seva voluntat, idees, relacions personals, participació, col·laboració i diàleg treballem per la qualitat educativa dels nostres fills i filles.

L’AMPA està organitzada per una Junta directiva i diferents comissions. Cada comissió  s’encarrega de treballar i de presentar propostes, millores o suggeriments recollits d’altres pares a les assemblees que es fan mensualment.

Si ens voleu conèixer millor, cliqueu el següent enllaç:

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org