SOM SOLC

D'ON SURT L'ESCOLA SOLC?

L’Escola Solc fou pionera en aquest país en recollir, a finals dels anys setanta, el llegat de la tradició de l’escola de la República, una escola catalana, moderna, coeducadora, laica -però amb un gran respecte i tolerància cap a la religió de cada alumne-, de qualitat, que partia de l’observació i l’experimentació, oberta, compromesa, al servei del país. Una escola que ensenyava a pensar, que formava ciutadans, en definitiva, que posava l’alumne en el centre del sistema educatiu. Era també una escola que dignificava i reconeixia socialment el paper dels mestres.

 

Era el juliol de 1979 quan es constituïa la cooperativa de mestres, pares i mares d’Escola Solc i, el setembre del mateix any, s’inaugurà l’escola com a centre d’ensenyament, situat a l’Avinguda Vallvidrera, 71.

 

L’Escola Solc fou membre del CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana), organització d’unes vuitanta escoles creades durant el franquisme com a cooperatives al voltant de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Foren pioneres en la recuperació de l’ús del català a l’escola i de la tradició pedagògica d’escola activa, alhora que nucli originari dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, estesos posteriorment arreu d’Espanya i que inspiraren la reforma del sistema educatiu del 1990.

PER QUÈ TRIAR L'ESCOLA SOLC?

L’Escola Solc té un projecte educatiu obert i en constant evolució. El seu impuls cooperatiu, tant en la seva organització com en l’aprenentatge dels nens i nenes, dels nois i noies, resulta un factor decisiu per dotar el seu alumnat d’unes competències amb plena sintonia amb les exigències del nostre segle i, al mateix temps, garantir una atenció escrupolosament personalitzada a la diversitat.

 

Per sobre de les lleis educatives que han anat apareixent en els darrers anys, l’Escola Solc té un projecte clar i sòlid que prioritza l’aprendre a aprendre; la interdisciplinarietat entre les matèries tradicionals; la recerca científica; la sensibilitat artística; el coneixement de les llengües estrangeres i la defensa dels valors de la democràcia social.

 

Les noves formes educatives en el tractament dels espais, en la dinàmica de grups i en l’educació emocional dels nostres alumnes, es combinen amb unes instal·lacions modernes pensades des d’una òptica pedagògica.

 

La nostra escola, compromesa fermament amb la llengua i la cultura catalanes, entén que l’educació és una tasca comuna i compartida amb les famílies, que ha de fugir sempre dels dogmatismes i de la burocràcia, i que té com a horitzó permanent la formació de ciutadans i ciutadanes lliures i amb capacitat crítica.

PROFESSORS I PAS

ANYS

FAMÍLIES

ALUMNES

EL NOSTRE VALOR AFEGIT

La nostra identitat

L’Escola Solc, fundada el 1979 i organitzada com una cooperativa de mestres, pares i mares, és una escola...

Llegir més

Educació en el llenguatge audiovisual

És impossible ignorar el paper que els mitjans de comunicació, i especialment la televisió, poden desenvolupar dins l’educació i, sobretot,...

Llegir més

Educació emocional

Aprenem a identificar i conèixer les diferents emocions, les pròpies i les dels altres.

Llegir més

Tractament de les llengües

Alumnes competents en el bon ús de la llengua anglesa i francesa.

Llegir més

Recerca i experimentació

Treballem la recerca en comunicació, ciències, matemàtiques i emprenedoria.

Llegir més

Eix artístic

L'Educació Visual i Plàstica I la Música són les matèries que ens permeten descobrir el nostre món interior. Un mitjà d'expressió i comunicació en llibertat amb què crearem el món del futur.

Llegir més

Tractament de les TIC i les TAC

L'Escola Solc és membre fundador de la Fundació Tr@ms, garantia d'innovació en l'ús de les noves tecnologies.

Llegir més

L'alimentació dels nostres fills i filles

Cuinem diàriament a l'escola donant productes de qualitat i de proximitat, per tal d'oferir un menú variat, nutritiu i equilibrat.

Llegir més

Escola inclusiva

Per a nosaltres, construir una escola inclusiva és donar resposta a la diversitat present a les aules, donar respostes a les necessitats de cadascú.

Llegir més

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org