Projecte transversal curs 18-19

El so i el silenci

Projecte transversal curs 18-19

El so i el silenci

 

L’entorn sonor afecta directament els infants i a nosaltres mateixos. Cal que vetllem per aconseguir un ambient sonor agradable, estimulant i saludable.

Preguntes com ara les següents ens poden ajudar a la reflexió de la pròpia realitat:

• Com sona la nostra escola?

• Tenim un ambient sa des del punt de vista de la contaminació sonora?

• Tenen els nostres infants massa interferències sonores?

• Poden atendre tota la informació sonora que els arriba? Sovint davant de massa informació ens hem de “fer els sords” i així comencem a acostumar-nos a conviure amb un volum de so o soroll molt elevat per al qual la nostra defensa és “deixar d’escoltar”.

• Quin és l’entorn sonor que oferim als infants? Quin so ambiental hi ha a la nostra classe? Com els parlem? Quin material sonor i quins instruments els proposem per explorar? Quina música els oferim?

Amb el so ens comuniquem amb els infants ja des d’abans de néixer; tots naixem amb una història sonora que ens vincula estretament a la mare (el so del cor, del flux sanguini i de la mateixa veu); en totes les cultures, una de les primeres joguines que s’ofereix a un nadó és un sonall; totes les mares o pares han taral·larejat una melodia per tranquil·litzar el seu fill… L’infant, des de ben petit, té una forta motivació per escoltar, s’orienta amb el so i rep informació de l’entorn a partir dels diferents paisatges sonors que el configuren. Escoltar els sons del món que ens envolta, explorar sonorament els materials que tenim a l’abast, ens obre perspectives per poder-nos expressar, a poc a poc, a partir del so organitzat.

De la mateixa manera els infants es mostren proactius i espontanis a l’hora de jugar amb el so, ells en són productors, descobridors, exploradors i juguen i gaudeixen amb les combinacions sonores.

(…)

Aquest és un fragment del currículum d’Educació Infantil, que posa de manifest la importància de la qualitat sonora de l’escola per aconseguir el benestar dels infants i joves.

La qualitat sonora de la nostra escola té també molts punts dèbils i hem de començar a treballar-hi per afavorir el benestar de tothom. Per això dediquem el projecte transversal de SOLC del curs 18-19 al SO, al soroll i al silenci.

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org